neizm.com

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

Coğrafi keşifleri başlatan nedenler ekonomik gereksinimler, teknolojik gelişmeler, kültürel, dinsel ve siyasal yayılmacılık gibi birkaç başlık altında toplanabilir. Coğrafi keşifler büyük ölçüde Rönesans döneminde gerçekleşmiştir ve bu durum tesadüfi değildir. Çünkü Rönesans, Ortaçağ yaşamında büyük değişimlerin oluştuğu ve evrensel Ortaçağ devletinin ulus devletlere bölünmeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde feodal düzenin çökmesi ve orta sınıfın girişimciliğinin gelişmesi sonucu ekonomide yeni gelişmeler ortaya çıkmış, kilisenin maddi gücü sarsılmış ve derebeyliğin dayanakları ortadan kalkmıştı. Bu yeni durum şehirli orta sınıfın alışkınlıklarını da değişime uğratmış ve başta eğitim olmak üzere artık kiliseden kopuk davranma ön plana çıkmaya başlamıştı. Böylece geleneğe ve onun getirdiği değer ve anlayışa başkaldırmak düşüncesi yaygınlaşmış ve sonuçta birliğe ve bütünlüğe dayanan Ortaçağ anlayışının yerine artık doğuya varmak için birden çok yoğun olduğu kabul edilmeye başlanmıştı. Bununla birlikte farklı yaklaşımların ortak bir noktası vardı: Skolastiği reddetme. Böylece, Aristoteles ve onun büyük otoritesinin kırılmasına yönelik çalışmalar bu çağın en büyük başarısı oldu. Sonuçta Batı, Rönesans düşüncesiyle toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda, özellikle de bilim, sanat ve felsefe alanında tarihinin hemen hemen hiçbir döneminde rastlanmayan büyük bir atılım gerçekleştirmişti. Bu temel atılım doğaya ilişkin yeni ve güvenilir bilgiler üretilmesini sağlamış, matbaanın icadı da bu bilgilerin doğru ve hızlı bir biçimde geniş halk kitlelerine ulaştırılmasını olanaklı hale getirmişti. Bu dönemde Kristof Kolomb’un yeni bir kıta bulmasıyla birlikte büyük keşif yolculuklarına aşırı merak duyulmaya başlanmış, bunun sonucunda edinilen coğrafi bilgilerle de Dünya’nın o dönemdeki çehresi bir hayli değişmişti.

cografi kesifler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort bayan Bursa escort bayan Mersin escort bayan Aydın escort bayan Balıkesir escort bayan Çanakkale escort bayan Kıbrıs escort bayan Kütahya escort bayan Manisa escort bayan Muğla escort bayan Tekirdağ escort bayan Trabzon escort bayan Yalova escort bayan Isparta escort bayan Maraş escort bayan Ordu escort bayan Rize escort bayan Sivas escort bayan Afyon escort bayan Aksaray escort bayan Giresun escort bayan Şanlıurfa escort bayan Yozgat escort bayan Erzurum escort bayan Amasya escort bayan Çorum escort bayan Tokat escort bayan Uşak escort bayan Van escort bayan Bolu escort bayan Burdur escort bayan Kırşehir escort bayan Niğde escort bayan Osmaniye escort bayan Zonguldak escort bayan Düzce escort bayan Edirne escort bayan Erzincan escort bayan Karabük escort bayan Karaman escort bayan Kastamonu escort bayan Kırıkkale escort bayan Kırklareli escort bayan